Artykuły

Ilość
Sortuj według

Antropogenicznie uwarunkowane przełomy Suminy i Wierzbnika jako przykład naturalizacji sztucznych koryt rzecznych (zlewnia Rudy)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 7 – 24
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.001.8476

Uwarunkowania termiczne tworzenia się i utrzymywania pokrywy lodowej na Noteci

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 25– 47
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.002.8477

Zmienność przestrzenna i czasowa opadów atmosferycznych w Japonii (1901–2015)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 49 – 67
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.003.8478

Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 69 – 87
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.004.8479

Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 89 – 103
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.005.8480

Anthropogenic Denudation in Mining Areas on the Example of the Wałbrzych coal mining area (Sudetes, Poland)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 105 – 131
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.006.8481