Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wieloletnia i sezonowa zmienność wydajności źródeł Sudetów i Karpat

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 7 – 26
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.013.9536

Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 27 – 45
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.016.9539

Odpływ rzeki Prądnik w Ojcowie w latach 1961–2014

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 47 – 67
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.014.9537

Roczna i dobowa zmienność temperatury gruntu na polanie śródleśnej w Wielkopolskim Parku Narodowym

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 69 – 83
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.015.9538

Przebieg temperatury zim na obszarze Polski w latach 1720–2015

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 85 – 138
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.018.9541

Chemical composition of utility water in the arid climate zone on the examples of Kébili and Medenine regions (southern Tunisia)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 139 – 156
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.017.9540

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 157 – 172
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.019.9542