Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rozwój sieci szlaków pieszych w wybranych częściach Sudetów Środkowych w latach 2005–2017

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 9 – 33
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.001.10305

Wpływ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na wizerunek turystyczny Obwodu Kaliningradzkiego

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 35 – 53
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.002.10306

Czynniki geograficzne warunkujące aktywność turystyczną i wybór destynacji turystycznych chicagowskiej Polonii

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 55 – 78
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.003.10307

Natężenie ruchu żeglugowego na dolnej Wiśle na podstawie analizy śluzowań we Włocławku w latach 1997–2016

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 79 – 99
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.004.10308

Dostępność i jakość przestrzeni publicznych w tkance miejskiej wybranych dzielnic Krakowa w kontekście użytkowania ich przez osoby starsze

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 101 – 119
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.005.10309

Geopolityka w myśli geograficznej i działalności Antoniego Sujkowskiego

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 121 – 138
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.006.10310