Artykuły

Ilość
Sortuj według

Źródła Polski – zachować dla przyszłości

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 7 – 31
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.007.10623

Wykorzystanie znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji ndvi do oceny tempa zarastania zbiorników przybrzeżnych na przykładzie Jeziora Gardno

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 33– 49
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.008.10624

Oddziaływanie stawów hodowlanych na jakość wody rzeki Wąskiej

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 51 – 68
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.009.10625

Miesięczne anomalie termiczne w basenie Morza Śródziemnego (1951–2010)

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 69 – 89
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.010.10626

Extreme weather types in Lublin and their circulation conditions in the years 1951–2015

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 91 – 108
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.011.10627

Możliwości oceny warunków mezoklimatycznych winnic w Polsce na podstawie sieci stacji IMGW-PIB

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 109 – 120
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.012.10628