Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wpływ doświadczenia na motywy uprawiania narciarstwa na przykładzie tatrzańskich ośrodków narciarskich: Kasprowy Wierch (Polska) i Tatrzańska Łomnica (Słowacja)

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 7-40
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.006.12548

Tężnie w Polsce. Geneza, stan i przyszłość zjawiska

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 41-59
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.007.12549

Waloryzacja turystyczna i ocena wykorzystania potencjału dziedzictwa materialnego Ukrainy Zachodniej dla turystyki sentymentalnej

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 61-80
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.008.12550

Lokalizacja współczesnych cmentarzy komunalnych w Polsce

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 81-106
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.009.12551