Artykuły

Ilość
Sortuj według

Architektura szkół wyższych w Polsce. Współczesne trendy w projektowaniu kampusów akademickich

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 13 – 30
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.010.13097

Architektura uczelni wyższych. Wybrane kryteria jakościowe przestrzeni  współczesnego kampusu w badaniach i projektach studentów Wydziału  Architektury Politechniki Śląskiej

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 31 – 47
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.011.13098

Kampus w mieście – narzędzia i efekty polityki przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego  

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 49 – 67
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.012.13099

Zrównoważony i innowacyjny kampus uniwersytecki na przykładzie kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 69 – 87
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.013.13100

Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 89– 123
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.014.13101

Zagospodarowanie przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z perspektywy  studentów

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 125 – 144
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.015.13102