Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu – geneza, struktura przestrzenno-funkcjonalna, obsługa transportowa

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 7 – 32
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.018.13214

Przestrzeń publiczna Kampusu Morasko w Poznaniu w opinii studentów

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 33 – 50
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.017.13213

„Sztuka parkowania” – wykorzystanie parkingów Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście polityki zrównoważonej mobilności

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 51 – 66
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.016.13212

Laboratorium GeoDesignu – koncepcja przestrzeni do pracy kreatywnej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 67 – 84
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.019.13215

Wykorzystanie przestrzeni między budynkami Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w opinii studentów i pracowników uczelni

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 85 – 111
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.020.13216