Prace Geograficzne,2022, Zeszyt 166

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Rok wydania: 2022
Redaktor zeszytu: Robert Pawlusiński

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kryteria identyfikacji miast na świecie

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 166, s. 9-26
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.001.16131

Masowa śmiertelność małży w zbiorniku Rusałka

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 166, s. 27-41
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.002.16132

Postawy Samburu wobec conservancies w perspektywie bilansu korzyści i strat

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 166, s. 43-61
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.003.16133

Nazwy terenowe a specyfika regionu (na przykładzie mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 166, s. 63-78
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.004.16134