Prace Geograficzne,2022, Zeszyt 169

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Rok wydania: 2022
Redaktorzy zeszytu: Łukasz Fiedeń, Dawid Piątek

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Możliwości identyfikacji reliktów wyludnionych wiejskich jednostek osadniczych i przekształceń zachodzących w ich obrębie w świetle nieinwazyjnych metod i technik badawczych – studium wsi Bartki z terenu dawnych Prus Wschodnich

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169, s. 7-42
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.014.17115

Wpływ pokrycia terenu oraz jego zmian na rozmieszczenie stanowisk bobra europejskiego w Magurskim Parku Narodowym

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169, s. 43-68
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.015.17116

Regiony dendroklimatyczne modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w Polsce

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 169, s. 69-85
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.016.17117