Prace Geograficzne,2023, Zeszyt 170

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Rok wydania: 2023
Redaktor zeszytu: Katarzyna Piotrowicz

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” nr projektu DNK/SP/550155/2022 kwota dofinansowania 73 550 PLN całkowita wartość projektu 106 036 PLN.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Niestacjonarność przebiegu temperatury powietrza nad obszarem Europy – zmiana reżimu termicznego w Europie w latach 1987–1989 i jej przyczyny

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 9-46
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.001.17489

Ekstrema ciepła w zmieniającym się klimacie Europy: definicje, przyczyny, tendencje, skutki

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 47-82
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.004.17492

Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie w latach 1951–2020

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 83-97
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.003.17491

Zmiany klimatu Krakowa i adaptacja do nich w kontekście uwarunkowań planistycznych

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 99-118
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.005.17493

Zmiany wilgotności powietrza w Łodzi w latach 1966–2020 w świetle wybranych wskaźników

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 119-141
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.002.17490