Charakterystyka warunków śniegowych dla uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim

Sebastian Pełech

Abstrakt

Celem pracy jest ocena warunków śniegowych na potrzeby uprawiania narciarstwa w Gaiku-Brzezowej (Pogórze Wielickie). Podstawę opracowania stanowią codzienne pomiary grubości pokrywy śnieżnej w okresie 1988–2011. Rozpatrzono okres występowania, liczbę dni i grubość pokrywy śnieżnej. Klasyfikację śniegu narciarskiego przyjęto za Łobożewiczem (1979): >10 cm dla narciarstwa biegowego i >20 cm dla narciarstwa zjazdowego. Stwierdzono, że warunki te na Pogórzu Wielickim są niezbyt korzystne, ale umożliwiają uprawianie narciarstwa.

Słowa kluczowe: pokrywa śnieżna, narciarstwo, Pogórze Wielickie

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie