Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954-2003

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 6-16
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.001.0350

Charakterystyka warunków śniegowych dla uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 17-28
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.002.0351

Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 29-43
Data publikacji online: 22 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.003.0352

Antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Białki

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 45-56
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.004.0353

Zróżnicowanie typów geokompleksów częściowych (morfotopów) w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 57-64
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.005.0354