Artykuły

Ilość
Sortuj według

Antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Białki

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 45-56
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.004.0353

Zmiany granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich Beskidu Niskiego od lat 1978-1980 do lat 2003-2004

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 111-126
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.009.0358

Zróżnicowanie i sezonowa zmienność chemizmu wybranych źródeł zlewni Potoku Olczyskiego w Tatrach

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 65-80
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.006.0355

Zróżnicowanie typów geokompleksów częściowych (morfotopów) w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 57-64
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.005.0354

Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954-2003

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 6-16
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.001.0350

Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 127-138
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.010.0359

Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 99-110
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.008.0357

Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 81-98
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.007.0356

Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 29-43
Data publikacji online: 22 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.003.0352

Charakterystyka warunków śniegowych dla uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 17-28
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.002.0351