Prace Geograficzne,2013 , Zeszyt 132

Redaktor naczelny: Wiesław Ziaja
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Rok wydania: 2013
Redaktorzy zeszytu: Robert Twardosz, Wiesław Ziaja

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Adam Drath – geolog i badacz Afganistanu

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 7-26
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.001.1091

Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 27-38
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.002.1092

Zmiany powierzchni jezior Pojezierza Dobrzyńskiego w świetle materiałów kartograficznych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 39-57
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.003.1093

Temperatury ekstremalne w Polsce w latach 1951 – 2006

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 59-98
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.004.1094

Burze i grady w Polsce

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 99-132
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.005.1095

Land cover changes in foothill and mountain landscapes of the Lviv oblast (Ukrainian Carpathians)

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 133-144
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.006.1096