Artykuły

Ilość
Sortuj według

Development of tourist infrastructure on Babia Góra Mt. (Western Carpathians) in conditions where there is risk due to slope processes

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 7 – 40
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.016.4456

Wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie jeziora osuwiskowego, na przykładzie Pucołowskiego Stawku w Gorcach

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 41 – 56
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.017.4457

Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 57 – 75
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.018.4458

Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 77 – 88
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.019.4459

Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Osiedla Nikiszowiec w Katowicach

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 89 – 103
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.020.4460

Cyrkulacyjne uwarunkowania przebiegu szlaków morskich z Europy do Indii w „Epoce Żagla”

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 105 – 124
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.021.4461