Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek

Weronika Dragan

Abstrakt

Application of the urban audit to the evaluation of spatial organization in former railway settlements – Sosnowiec Maczki case study

The aim of the study is to evaluate spatial organization quality using the urban audit. It is one of the suitable methods used in this type of diagnosis, and it is a procedure with independent modules for the collection and processing of information in order to show social, economic, and urban public space diversity. However, this study is limited to a single subsystem – urban space. The basic condition for the correctness of the urban audit execution is the selection of a relatively small and functionally and morphologically homogeneous area. The study was conducted in Sosnowiec City – in the Maczki district, in the area associated with the establishment of the Warsaw–Vienna Railway border station between the Kingdom of Poland ( then part of Russia ) and Austria–Hungary and the broad-gauge railway station of the Iwangorodzko-Dąbrowska Railway. The urban audit was conducted for the following streets: Kadłubka, Krakowska, Skwerowa, Spacerowa, Stacyjna and Wodociągi. It was found that in the worst condition are the following streets: Stacyjna Street, leading to the former broad-gauge station, with gaps between buildings and low quality of road infrastructure, and Skwerowa Street, which is characterized by a predominance of old housing stock for railway workers. The best technical condition for identified in the case of Spacerowa Street, primarily due to the occurrence of privately-owned housing. Thus, research has shown that the district is in need of urban revitalization.

Słowa kluczowe: urban audit, spatial organization, degradation, revitalization, Sosnowiec Maczki, Poland
References

Doratli N., Hoskara S.O., Falsi M., 2004, An analytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: A case study of the Walled City of Nicosia, North Cyprus, Cities, 21 ( 4 ), 329–348.

Dziewoński K., 1962, Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 33 ( 1 ), 441–457.

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów, 2008, Najwyższa Izba Kontroli Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/#.pdf ( 8.10.2014 ).

Informacja o wynikach kontroli utrzymania liniowej infrastruktury kolejowej PKP, 2002, Najwyższa Izba Kontroli Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/#.pdf ( 8.10.2014 ).

Jarczewski W., 2010a, Audyt miejski z wykorzystaniem jednostek urbanistycznych, [w:] W. Jarczewski, J. Jeżak ( red. ), System monitorowania rewitalizacji, 11, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków, 21–56.

Jarczewski W., 2010b, Blokowiska – obszary zdegradowane czy bezpieczne, dostatnie i spokojne miejsca do życia?, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1–2 ( 9–10 ), 121–129.

Jaros K., Jarczewski W., 2010, Model procesu rewitalizacji – poziom lokalny, [w:] K. Jaros, W. Jarczewski, W. Wańkowicz ( red. ), Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 51–147.

Krzysztofik R., Dragan W., Gierczak D., 2014, Mysłowice – Szczakowa – Granica ( Maczki ): Genesis and development of the spatial structures in former border railway centres, Environmental & Socio-economic Studies, 2 ( 1 ), 35–44.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A dynamic approach to the typology of functional derelict areas, Moravian Geographical Reports, 21 ( 2 ), 20–35.

Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nadolski P., 2012, Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, [w:] D. Keller ( red. ), Dzieje kolei w Polsce, Eurosprinter, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 109–130.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi, 2014, Dz.U./S S170 301934-2014-PL, 5.09.2014, Polskie Koleje Państwowe S.A.

Paszke A., 1995, Stacje i przystanki, [w:] A. Paszke , M. Jerczyński, S.M. Koziarski. ( red. ), 150 lat drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Warszawa, 135–152.

Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.

Regulski J., 1980, Rozwój miast w Polsce. Aktualne problemy, PWN, Warszawa.

Runge J., Dragan W., 2014, Funkcja miejsca w kontekście rewitalizacji przestrzeni centrum miasta ( na przykładzie Mysłowic ), Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, 51–58.

Skwara A., 2003, Morfogeneza maczek od powstania w XVIII wieku do czasów współczesnych, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, maszynopis pracy magisterskiej.

Soida K., Karniewski J., Roszak T., Dąbrowski H., Podlejski Z., Szafirski T., 1997, Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice.

Tiesdell S., Oc T., Heath T., 1996, Revitalizing historic urban quarters, Routledge, New York.

http://www.sosnowiec.pl/strefa_biznesu/artykuly/k1,96,/k2,99,/ ( 15.11.2014 ).

http://www.wkz.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=98 ( 15.11.2014 ).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie