O czasopiśmie

 

Zakres tematyczny


Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu:

1. Geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.:

● geofizyki,

● geologii środowiskowej,

● ochrony środowiska,

● ochrony przyrody,

● geoekologii,

● ekohydrologii.

2. Geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.:

● rozwoju lokalnego i regionalnego,

● studiów regionalnych,

● studiów miejskich,

● gospodarki przestrzennej,

● planowania regionalnego.


Historia


Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

Pierwszy zeszyt Prac Geograficznych (noszący wówczas nazwę Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), ukazał się drukiem w 1923 roku. Cel wydawania czasopisma został podany przez prof. Ludomira Sawickiego w przedmowie do pierwszego tomu:

miałem na celu uratowanie przed zapomnieniem tych licznych prac, dokonujących się w obrębie Instytutu, które zaświadczyć mogą o jego żywotności. Wprowadzając w ten sposób młodych adeptów geografji w świat literatury naukowej, budząc ich szlachetne ambicje, uda mi się może utrwalić niejednego w młodzieńczym zapale poświęcenia się czystej nauce i zwiększyć szczupłe grono geografów-badaczów w Polsce".
 

W okresie międzywojennym czasopismo było wydawane najczęściej jako rocznik monotematyczny. W latach 1923–1938 opublikowano łącznie 22 zeszyty periodyku.

Pierwszy powojenny numer Prac Geograficznych został wydany w 1960 roku w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 roku wydawanie Prac Geograficznych (począwszy od numeru 103) przejął Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Niektóre z powojennej zeszytów Prac Geograficznych poświęcone były w całości opracowaniom monotematycznym. Należą do nich m.in.:

●  Polar Studies of the Jagiellonian University. Spitsbergen Expedition 1980-1982 i Polar Studies of the Jagiellonian University, vol. II, Spitsbergen Expedition 1983-1987, z. 63 i 81, pod redakcją Z. Czeppego,

● Results of Studies of the Climatological Station of the Jagiellonian University in Cracow, z. 75, pod redakcją M. Hessa.

W nowszych wydaniach Prac Geograficznych publikowane były także artykuły będące pokłosiem współpracy międzynarodowej. Przykładem takich opracowań są m.in.:

● Early Meteorological Instrumental Records in Europe, vol. 95, edited by B. Obrębska-Starklowa,

● Environmental Aspects of the Timberline in Finland and in the Polish Carpathians, vol. 98, edited by O. Heikkinen, B. Obrębska-Starklowa and S. Tuhkanen,

● Climate variability in Europe: Case Studies, vol. 110, edited by B. Obrębska-Starklowa,

● Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes dEurope, vol. 113, edited by K. Krzemień.