Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Janusz Siwek

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz redakcji
dr Arkadiusz Kocaj
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz techniczny
mgr Alicja Marciniak-Nowak

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Robert Twardosz (geografia fizyczna)
dr hab. Mirosław Mika (geografia społeczno-ekonomiczna)

Redaktor statystyczny
dr Grzegorz Micek (Uniwersytet Jagielloński)

Redaktorzy językowi
dr Andrzej Kacprzak (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Grzegorz Zebik (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. Marek Drewnik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Elżbieta Gorczyca (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Krzysztof Gwosdz  (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Dorota Matuszko (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Michno (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Bartłomiej Rzonca (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Izabela Sołjan (Uniwersytet Jagielloński)
dr Arkadiusz Kocaj (Uniwersytet Jagielloński)
dr Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków