Recenzenci

Redakcja „Prac Geograficznych” serdecznie dziękuje Recenzentom nadesłanych oraz opublikowanych artykułów za czas poświęcony na ocenę tekstów, a także za wkład w rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich wymienionych osób.

Lista recenzentów w Pracach Geograficznych w 2022 r.:

Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikojała Kopernika w Toruniu
Andrzej Affek, Polska Akademia Nauk
Marcin Baron, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Jadwiga Biegańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szymon Bijak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agnieszka Brzosko-Sermak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Ariel Ciechański, Polska Akademia Nauk
Agata Ćwik, Uniwersytet Rzeszowski
Bożena Degórska, Polska Akademia Nauk
Marta Derek, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski
Karolina Dudzic-Gyurkovich, Politechnika Krakowska
Maja Grabkowska, Uniwersytet Gdański
Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dominika Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Janiszewska, Uniwersytet Łódzki
Miłosz Jodłowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Witold Jucha, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
Maksym Łaszewski, Uniwersytet Warszawski
Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Kalisiak-Mędelska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wioletta Kałamucka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Armina Kapusta, Uniwersytet Łódzki
Mariusz Kistowski, Uniwersytet Gdański
Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Jacek Kotus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Kowalczyk-Anioł, Uniwersytet Łódzki
Paweł Kroh, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Katarzyna Kulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Labus, Politechnika Śląska
Agnieszka Lisowska-Kierepka, Uniwersytet Wrocławski
Marta Nalej, Uniwersytet Łódzki
Jakub Nowosad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tomasz Panecki, Uniwersytet Warszawski
Renata Pisarek-Bartoszewska, Uniwersytet Łódzki
Andrzej Raczyk, Uniwersytet Wrocławski
Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki
Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
Agnieszka Sobala-Gwosdz, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agnieszka Sobol, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Mariusz Sołtysik, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Anna Staniewska, Politechnika Krakowska
Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
Bogumił Szady, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Krzysztof Szpara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański
Karol Witkowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Szymon Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki
Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki
Alina Zajadacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tomasz Zaleski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Piotr Żuber, Uniwersytet Warszawski

 

Lista recenzentów w Pracach Geograficznych w 2021 r.:

Krzysztof Bartoszek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tadeusz Bocheński – Uniwersytet Szczeciński
Ewa Boryczka – Uniwersytet Łódzki
Ariel Ciechański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Robert Faracik – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Katarzyna Kowalczewska-Madura – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agata Korzeniowska – Politechnika Krakowska
Kinga Krzesiwo – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Edyta Laszkiewicz – Uniwersytet Łódzki
Bożena Michalska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Łukasz Musiaka – Uniwersytet Łódzki
Iwona Pielesiak – Uniwersytet Łódzki
Joanna Sanetra-Szeliga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Stefania Środa-Murawska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bernadetta Zawilińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  

Lista recenzentów w Pracach Geograficznych w 2020 r.:

Dr hab. Krzysztof  Bierwiaczonek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Tadeusz  Bocheński - Uniwersytet Szczeciński
Dr inż. arch. Piotr Czyż - Politechnika Gdańska
Dr hab. Małgorzata Durydiwka - Uniwersytet Warszawski
Dr Joanna Fidelus-Orzechowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mgr Paweł  Hałat - Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto
Dr inż. arch. Bartłomiej  Homiński - Politechnika Krakowska
Dr Piotr Kociszewski - Uniwersytet Warszawski
Dr Krzysztof Kołodziejczyk - Uniwersytet Wrocławski
Dr Joanna Kowalczuk-Anioł - Uniwersytet Łódzki
Dr Karol  Kowalczyk - Uniwersytet Marii Curie­-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Anita Kulawiak - Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Włodzimierz Kurek -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr inż. arch. Gabriela  Maria Rembarz - Politechnika Gdańska
Dr hab. Tomasz  Nawrocki, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Adam Polko - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Marcin Połom - Uniwersytet Gdański
Dr Łukasz  Quirini-Popławski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Beata  Raszka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mgr Marcin  Rechciński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Małgorzata Rymarzak - Uniwersytet Gdański
Dr Agnieszka  Sobala-Gwosdz - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Dr hab. Mariusz  Sołtysik, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dr inż. arch. Anna  Staniewska - Politechnika Krakowska
Dr Dominika  Studzińska - Uniwersytet Gdański
Dr Magdalena Szmytkowska - Uniwersytet Gdański
Dr Krzysztof  Szpara - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dr Maciej Tarkowski - Uniwersytet Gdański
Dr Andrzej  Tucki - Uniwersytet Marii Curie­ - Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Krzysztof  Widawski - Uniwersytet Wrocławski
Dr Bernadetta Zawilińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lista recenzentów w Pracach Geograficznych w 2019 r.

Dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Borzyszkowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab., prof.US Beata Meyer – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki
Dr Maciej Tarkowski – Uniwersytet Gdański
Dr Elżbieta Marszałek – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
Dr inż. arch. Agnieszka Labus – Politechnika Śląska
Dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. IGiPZ Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab., prof. UG Joanna Fac-Beneda – Uniwersytet Gdański
Dr hab., prof. UWM Stanisław Czachorowski – Uniwersytet Warmińsko­Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Marcin Chodak – Akademia Górniczo­Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr Wojciech Ożga – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż., prof. ZUT Małgorzata Bonisławska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Boryczka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. UG Anna Styszyńska – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Ewa Bednorz–Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab., prof. UP Józef Kukulak – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Błaś – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., prof. UEK Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. prof. UE Adam Drobniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab., prof. UEP Waldemar Budner – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Jędrzej Gadziński –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Dorota Rucińska – Uniwersytet Warszawski
Mgr Krystyna Pianko-Kluczyńska – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr Agnieszka Krzyżewska – Uniwersytet Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie

Lista recenzentów za rok 2018

Dr Adam Bartnik – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ewa Bednorz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Tomasz Bryndal – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UMCS Teresa Brzezińska­-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie ­Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Dulias – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Falarz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Marcin Gorączko – Uniwersytet Technologiczno-­Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Katarzyna Kajdanek – Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UŚ Iwona Kantor­Pietraga – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. UŁ Elżbieta Kobojek – Uniwersytet Łódzki
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Dr hab., prof. UP Sławomir Kurek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Marta Lackowska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej  w Lublinie
Dr Bartłomiej Miszuk – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
Dr Renata Paluszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Jolanta Pełka­-Gościniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Roman Soja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UJK Roman Suligowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach
Dr Marta Szaranowicz-­Kusz – Fundacja Pole Dialogu
Prof. dr hab. Andrzej Świeca – Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Andrzej Wałęga – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Jolanta Wojciechowska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej  w Lublinie
Dr Łukasz Zaborowski – Oddział Terenowy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Radomiu
Dr hab. Robert Krzysztofik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Piotr Zmyślony – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Izabella Łęcka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UG Tomasz Michalski – Uniwersytet Gdański
Dr Adam Mroczka – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Dr Szymon Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki
Dr Ariel Ciechański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab., prof. UW Urszula Somorowska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr Sebastian Buczyński – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Piotr Zieliński – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab., prof. AGH Dariusz Ciszewski – Akademia Górniczo­-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Klimek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Tomasz Napierała – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Grażyna Furgała-Selezniow – Uniwersytet Warmińsko-­Mazurski w Olsztynie
 

Lista recenzentów za rok 2017
Dr inż. Krzysztof Bakuła – Politechnika Warszawska
Dr Adam Bartnik – Uniwersytet Łódzki
Dr Maria Bednarek-Szczepańska – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. Ewa Bednorz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Marta Borowska-Stefańska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Tomasz Bryndal – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UMCS Teresa Brzezińska-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Marcin Chodak – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab., prof. UJK Tadeusz Ciupa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Adam Czarnecki – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dr hab. Renata Dulias – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Sylwia Dudek-Mańkowska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Dymnicka – Politechnika Gdańska
Dr hab. Małgorzata Falarz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Sc. Peter Frantar – Agencija Republike Slovenije za Okolje
Dr hab., prof. UWM – Katarzyna Glińska-Lewczuk – Uniwersytet Warmińsko--Mazurski w Olsztynie
Dr Marcin Gorączko – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr hab., prof. UAM Renata Graf – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Adam Hibszer – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr inż. Leszek Hejduk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Katarzyna Kajdanek – Uniwersytet Warszawski
Dr Marek Kasprzak – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., prof. UŚ Iwona Kantor-Pietraga – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. UG Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański
Dr hab., prof. UŁ Elżbieta Kobojek – Uniwersytet Łódzki
Dr Agnieszka Komor – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Magdalena Kuchcik – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab., prof. UP Sławomir Kurek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Marta Lackowska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż., prof. CBK PAN Stanisław Lewiński – Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dr hab. Tomasz Łabuzv Uniwersytet Szczeciński
Dr hab., prof. UW Artur Magnuszewski – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Piotr Matczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Mazurek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Bartłomiej Miszuk – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
Dr hab. inż. Edyta Molik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab., prof. UMCS Marek Nowosad – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Renata Paluszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Bogusław Pawłowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Pavla Pekarova – Slovenska Akadémia Vied
Dr Jolanta Pełka-Gościniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr inż. Tomasz Poskrobko – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Lucyna Przybylska – Uniwersytet Gdański
Dr Dorota Rucińska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UŁ Andrzej Rykała – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UŚ Mariusz Rzętała – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Mariusz Samołyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Roman Soja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UW Urszula Komorowska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Andrzej Stróżyński – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab., prof. UJK Roman Suligowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Marta Szaranowicz-Kusz – Fundacja Pole Dialogu
Dr Anna Szczucińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Danuta Szumińska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr inż. Marta Szostak – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Adam Szromek – Politechnika Śląska
Dr Paulina Szyja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Świeca – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Przemysław Tomalski – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UŁ Edmund Tomaszewski – Uniwersytet Łódzki
Dr Jacek Tylkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Andrzej Wałęsa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., prof. UŚ Andrzej Witkowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Jolanta Wojciechowska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UŁ Marcin Wójcik – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UAM Dariusz Wrzesiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż., prof. IOP PAN Bartłomiej Wyżga – Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniu
Dr hab., prof. UW Elwira Żmudzka – Uniwersytet Warszawski
Dr inż. Anna Żurek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Lista recenzentów za rok 2016

Dr Andrzej Affek – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Adam Bartnik – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Ewa Bednorz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Márkus Béla – University of West Hungary
Dr hab. Tomasz Bryndal – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
PD Dr. Matthias Buergi – Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Dr Ariel Ciechański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Konrad Czapiewski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Joanna Dominiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka – Uniwersytet Warszawski
RNDr. Ľuboš Halada, CSc. – Slovenska Akadémia Vied
Dr Grzegorz Janicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Anna Janiszewska – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr Jerzy Jemioło – Ball State University
Dr inż. Jarosław Kania – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. Ivan Kirviel – Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. Ivan Kruhlov – Львівський національний університет імені Івана Франка
Dr hab. Robert Krzysztofik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Dr hab. Mieczysław Kunz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Marek Kupiszewski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Marzena Lamparska – Uniwersytet Śląski
Dr Agnieszka Latocha – Uniwersytet Wrocławski
Dr Juraj Lieskovský, PhD. – Slovenska Akadémia Vied
Mgr Christine Loran – Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Dr hab. Ewa Łupikasza – Uniwersytet Śląski
Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr Katalin Mazsa – Magyar Tudományos Akadémia, ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
Dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Uniwersytet Gdański
Dr Catalina Munteanu – University of Wisconsin-Madison
Dr Stefania Środa-Murawska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska – Uniwersytet Łódzki
Dr Marcin Połom – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Anna Smetanova – INRA-LISAH, Montpellier
Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr inż. Paweł Strzeliński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Bogusław Szady, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc
Dr Robert Szmytkie – Uniwersytet Wrocławski
Dr Iwona Szumacher – Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Szyga-Pluta – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dr hab. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr Joanna Uscka-Kowalkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Piotr Weckwerth – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr Jacek Wolski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Bogdan Zagajewski – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 

Lista recenzentów za rok 2015

Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska – Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
RNDr. Dušan Barabas, CSc – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
Dr Jadwiga Biegańska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Witold Bochenek – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. Ryszard Borówka – Uniwersytet Szczeciński
Dr Agnieszka Brzosko-Sermak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr Magdalena Dej – Instytut Rozwoju Miast
Dr inż. Wojciech Drzewiecki – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr Sylwia Dołzbłasz – Uniwersytet Wrocławski
Dr Szabolcs Ákos Fábián – Eötvös Loránd Tudományegyetem
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě
Dr Cécile Gomez – Laboratoire d’Etude des Interactions entre Sol-Agrosystème-Hydrosystème
Dr Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast
Dr Krzysztof Janc – Uniwersytet Wrocławski
Dr Anna Jarocińska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Elżbieta Jekatyrienczuk-Rudczyk – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Paweł Jokiel – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr inż. Bartosz Kaźmierczak – Politechnika Poznańska
Dr Timea Kiss – Szegedi Tudományegyetem
Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Dénes Lóczy – Pécsi Tudományegyetem
Dr Mikołaj Madurowicz – Uniwersytet Warszawski
RNDr. Vladimír Majer, CSc. – Česká geologická služba
Prof. dr hab. Andrzej Marsz – Akademia Morska w Gdyni
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Marek Mróz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Beata Namyślak – Uniwersytet Wrocławski
Mgr. Ján Novotný, PhD – Geografický ústav, Slovenska akadémia vied
Dr Monika Płaziak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Marcin Połom – Uniwersytet Gdański
Dr Łukasz Quirini-Popławski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Renata Rettinger – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Marek Ruman – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jerzy Runge – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Uniwersytet Opolski
RNDr. Veronika Smolková, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě
Prof. dr hab. Roman Soja – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Robert Szmytkie – Uniwersytet Wrocławski
Dr Magdalena Szmytkowska – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dr hab. Piotr Werner, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr Szymon Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Bogdan Zagajewski – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Maciej Ziułkiewicz – Uniwersytet Łódzki

Lista recenzentów za rok 2014

Dr Joanna Adamczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr. Herman L. Beck – Tilburg University
Dr hab. Ewa Bednorz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr. Klaus Buchenau – Universität Regensburg
Dr Bartosz Czernecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Dorota Gil, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Zygmunt Górka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Alyson L. Greiner – Oklahoma State University
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Anna Janiszewska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr inż. Andrzej Kocowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Dr Magdalena Kuchcik – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Katarzyna Kulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr. Sabine von Löwis – Centre Marc Bloch w Berlinie
Dr hab. Ewa Łupikasza – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. RNDr. René Matlovič PhD. – Prešovská univerzita v Prešove
Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Grzegorz Micek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Mirosław Mika – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Jérôme Monnet – Université Paris Est Marne-la-Vallée
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Parczewski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Grzegorz Rak – Politechnika Opolska
Dr hab. Jan Rodzik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Runge – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Iwona Sagan, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě
Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Alfred Stach, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Anna Styszyńska, prof. AM – Akademia Morska w Gdyni
Dr Iwona Szumacher – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Sławoj Tanaś – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Maria Tkocz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Janina Trepińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Robert Twardosz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Józef Żychowski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Lista recenzentów za rok 2013

Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Renata Bednarek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Wojciech Biernacki – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Dariusz Brykała – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Jacek Chodorowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Adam Choiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Grzegorz Durło – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. P K – Politechnika Krakowska
Dr hab. Sergey Goryachkin – Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie
Dr hab. Piotr Gruba – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Michał Jankowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Cezary Kabała – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Marek Kejna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Piotr Köhler – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Wiesława Krawczyk – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Michał Męczyński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Anna Miechówka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. U E – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Ewa Nowak, prof U J K – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Jacek Potocki, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. inż. Krystian Pyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg – Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Joanna Trepińska – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN – Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dr hab. inż. Tomasz Zaleski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Michał Żemła, prof. GWSH – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Dr hab. Elwira Żmudzka – Uniwersytet Warszawski