Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 20

      ERIH PLUS

      Index Copernicus International – ICV 2018 84.29

      CEEOL - Central and Eastern European Online Library

      CEJSH

      ProQuest – id 1356349‎

      EBSCO Publishing

      Bibliografia Geografii Polskiej

      BazEkon

      GeoRef

      Arianta - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

      Google Scholar

      Zeitschriftendatenbank (ZDB)

      WorldCat