Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 20

      ERIH PLUS

      Index Copernicus International – ICV 2018 84.29

      CEEOL - Central and Eastern European Online Library

      CEJSH

                ProQuest – id 1356349‎

     EBSCO Publishing

     Bibliografia Geografii Polskiej

               BazEkon

                           GeoRef

     Arianta

     Google Scholar

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     WorldCat