Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Opublikowano online: październik 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach migracji wewnętrznych

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 7 – 27
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.005.16218

Zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym – analiza wymiarów

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 29 – 48
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.006.16219

Przekształcenia urbanistyczne miasta a wprowadzenie pojazdów autonomicznych

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 49 – 67
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.007.16220

Wykorzystanie energii wiatru i wody do celów gospodarczych w XIX i XX wieku w zlewni Zagożdżonki

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 69 – 89
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.008.16221

Czasowo-przestrzenna ewolucja i czynniki kształtujące rozmieszczenie przemysłu wysokiej techniki w polskich gminach

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 91 – 117
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.009.16222

Geograficzne uwarunkowania utworzenia powiatu miasteckiego

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 119 – 145
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.010.16223