Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand
Opublikowano online: listopad 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Lotnicze przewozy pasażerskie w okresie pandemii covid-19 w Polsce

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 7-29
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.006.18106

Murale w przestrzeni miasta. Analiza funkcji i rozmieszczenia na przykładzie Słupska

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 31-50
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.007.18107

Obciążenie strefy brzegowej jezior infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną na przykładzie Pojezierza Olsztyńskiego

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 51-68
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.008.18108

System ochrony zdrowia w Polsce a turystyka

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 69-81
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.009.18109

Wine tourism – a chance for the development of rural regions: A case study from Eastern Poland

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 83-100
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.010.18110

Stan obecny i kierunki rozwoju ośrodków narciarskich w Polskich Karpatach

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 101-124
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.011.18111

Apartament z widokiem na apartament z widokiem. Współczesny rozwój bazy noclegowej w powiecie tatrzańskim z perspektywy lokalnej społeczności

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 171, s. 125-147
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.012.18112