Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: marzec 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jakość obsługi klienta w biurach podróży – przykład Krakowa

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 9 – 27
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.001.12259

„Bo to jest idealna praca dla mnie!” – motywy aktywizacji zawodowej kobiet poprzez agroturystykę

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 29 – 51
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.004.12262

Nocne pociągi dalekobieżne w przestrzeni Polski – zarys historyczny i perspektywy rozwoju

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 53 – 73
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.003.12261

Społeczność plemienna a ekonomiczne korzyści z rozwoju turystyki – przykład turystyki safari w regionie Samburu (Kenia)

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 75 – 94
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.005.12263

Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 95 – 116
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.002.12260