Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, Zeszyt 166

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: wrzesień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kryteria identyfikacji miast na świecie

Prace Geograficzne, Zeszyt 166, s. 9-26
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.001.16131

Masowa śmiertelność małży w zbiorniku Rusałka

Prace Geograficzne, Zeszyt 166, s. 27-41
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.002.16132

Postawy Samburu wobec conservancies w perspektywie bilansu korzyści i strat

Prace Geograficzne, Zeszyt 166, s. 43-61
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.003.16133

Nazwy terenowe a specyfika regionu (na przykładzie mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)

Prace Geograficzne, Zeszyt 166, s. 63-78
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.004.16134