Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: czerwiec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Warunki biometeorologiczne Kłodzka i ich wpływ na klimatoterapię i turystykę

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 9 – 25
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.005.13430

Katolickie klasztory kontemplacyjne i życie zakonne w Polsce w kontekście turystyki

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 27 – 45
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.003.13428

Promocja turystyczna w działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 47 – 74
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.004.13429

Napływ ludności do kolonii fryderycjańskich na terenie Polski Środkowej i jej późniejsze przemiany

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 75– 90
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.002.13427

Problematyka definicji miasta i ludności miejskiej w Chińskiej Republice Ludowej

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 91– 103
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.001.13426

Inwestycje w kapitał ludzki w ramach polityki spójności a rozwój regionalny

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 164, s. 105– 126
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.006.13431