Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Aneta Pawłowska-Legwand

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MEiN: 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 165

Redaktor naczelny: Janusz Siwek
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: wrzesień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wybrane doliny i żleby polskiej części Tatr Zachodnich w perspektywach językoznawczej i geomorfologicznej

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 165, s. 7 – 22
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.007.14584

Zmiany usłonecznienia rzeczywistego w Polsce i ich przyczyny (1966–2018)

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 165, s. 23 – 52
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.008.14585

Diversity of the geographical environment of national parks in Rwanda as centers of nature based tourism

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 165, s. 53 – 67
Data publikacji online: 30 września 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.009.14586

Percepcja turystyki motoryzacyjnej i motywacje osób odwiedzających muzea motoryzacyjne i uczestników wydarzeń motoryzacyjnych

Prace Geograficzne, 2021, Zeszyt 165, s. 69 – 89
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20833113PG.21.010.14587