Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 31 marca 2020

Studia

Sortuj według

Diplomacy and the karczma/taberna: The role of Cracovian public houses in the diplomatic practice of the Jagiellonians (1430–1540)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 1-11
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.001.12455

Tłumaczenia i recepcja w Europie i Turcji prac Judy Tadeusza Krusińskiego SI o wojnie afgańsko-perskiej i upadku dynastii Safawidów

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 13-36
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.002.12456

Zakłady (dépôts) dla emigrantów polskich w Châteauroux i departamencie Indre w latach 1831–1833

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 37-61
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.003.12457

Opieka Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności nad ołtarzem i obrazem Matki Boskiej w Bramie Floriańskiej w XIX i na początku XX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 63-85
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.004.12458

Profesor Marian Smoluchowski (1872–1917) – zapomniany rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 87-110
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.005.12459

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Tarnowie i gniazda okręgu tarnowskiego do 1919 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 111-136
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.006.12460

Lwowska Kongregacja Kupiecka w okresie międzywojennym

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 137-165
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.007.12461

Powstanie krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i próba jej przyłączenia do Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1956 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 167-184
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.008.12462

Edycje tekstów źródłowych

Dział majątku subdelegata grodzkiego radomskiego Stanisława Rakowskiego z 1786 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 185-200
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.009.12463

Recenzje i omówienia

Ann Curthoys, Ann McGrath, How to Write History that People Want to Read, Palgrave Macmillan 2011, ss. 265

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 201-205
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.010.12464

Michał Rogalski, Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki, Kraków 2018, ss. 245

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 207-210
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.011.12465

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.