Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: 28 marca 2022

Studia

Sortuj według

Escape from the battlefield and its immediate punishment in the oath of the Samnite Linen Legion (Liv. 10.38). Part 1

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 1-23
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.001.14614

Opinie o profesorach Uniwersytetu Bolońskiego z początku XVI wieku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 25-34
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.002.14615

Czy Stanisław Szafraniec odbył legację do Bajazyda II? Kulisy dyplomacji osmańsko-jagiellońskiej w pierwszych latach panowania Zygmunta I

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 35-51
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.003.14616

„Prośba o jak najprędszą intencji swoich konkluzję”. Analiza materiałów źródłowych dotyczących magnackich pertraktacji przedślubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo)

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 53-71
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.005.14618

Sprawy majątkowe Zborowskich ze Zborowa herbu Jastrzębiec w pszczyńskim wolnym państwie stanowym od pierwszej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 73-95
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.004.14617

Niższe szkoły realne w Galicji w latach 1842–1873

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 97-122
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.006.14619

Pomoc państwa w odbudowie powiatu pilzneńskiego ze zniszczeń wojennych w latach 1915–1916

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 123-145
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.007.14620

Tymczasowa siedziba władz Generalnego Gubernatorstwa. Łódź jako okupacyjny ośrodek administracyjny i siedziba Hansa Franka jesienią 1939 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 147-167
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.008.14621

Mediator. Nowe spojrzenie na chińską misję generała George’a C. Marshalla

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 169-194
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.009.14622

Sprawa statku „Hel” w relacjach polsko-belgijskich w 1955 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 195-206
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.010.14623