Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: 6 lipca 2023

Studia

Sortuj według

Incipit tertia decima que est de artificio zuchari – rozdział o sztuce cukierniczej w Lumen apothecariorum Quirica de Augustisa z 1492 roku i jego rola w badaniach nad genezą cukiernictwa

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 617-646
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.027.17854

Działalność polityczna Adama Kisiela w 1648 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 647-665
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.028.17855

Historia Zyndranowej i Barwinka w latach 1830–1936 w świetle diecezjalnych szematyzmów greckokatolickich

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 667-700
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.029.17856

Dyskurs o ochronie życia poczętego na łamach prasy katolickiej II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 701-719
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.030.17857

Volksdeutsche w Krakowie i dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1941

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 721-739
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.031.17858

Obraz wojny w Wietnamie w komiksie The Other Side

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 741-765
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.032.17859

Artykuły recenzyjne

Kolejna książka o. Dariusza Wiśniewskiego, czyli kilka uwag na temat publikacji Franciszkanie i islam w XIII wieku, Poznań 2020, ss. 243

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (4), s. 767-785
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.033.17860