Prace Historyczne,2009, Numer 136

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2009
Redaktor naczelny tomu: Artur Patek
Recenzenci artykułów: Krzysztof K. Daszyk, Krystyna Kardyni-Pelikánová, Tomasz Kargol, Wojciech Krawczuk,Artur Patek, Wojciech Rojek, Maciej Salamon, Stanisław A. Sroka, Michał Stachura,Krzysztof Zamorski, Zdzisław Zblewski
Recenzent tomu: Andrzej L. Sowa

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tytulatura cesarzy rzymskich a idea zwycięstw nad Partami i Persami w latach 235–284. Kilka uwag o świadectwie źródeł numizmatycznych, epigraficznych i papirologicznych

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 9-22
Data publikacji online: 2009

Dziecko na tronie. Panowanie Leona II, cesarza w latach 473–474

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 23-31
Data publikacji online: 2009

Badania nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi dziejami Spiszu. Przegląd źródeł i literatury

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 33-48
Data publikacji online: 2015

Czy Kraków mógł zostać stolicą Galicji na początku XIX wieku?

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 49-56
Data publikacji online: 2009

Pozycja i rola kobiety w rodzinie na ziemiach polskich w XIX stuleciu

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 57-76
Data publikacji online: 2015

Przemoc seksualna w dyskursie władzy i opinii społecznej. „Morderstwo na tle seksualnym” (Lustmord) Marii Kolasówny w świetle krakowskiej prasy popularnej lat 1905–1906

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 77-98
Data publikacji online: 2009

Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 99-111
Data publikacji online: 2009

Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 113-125
Data publikacji online: 2009

Polityka komunistów wobec socjalistów w Krakowie na przykładzie zbiórki na „wspólny dom”

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 127-138
Data publikacji online: 2009

Listy polskie króla Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła „Rudego” z lat 1548–1556

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 141-153
Data publikacji online: 2009

Władysław Pobóg-Malinowski. „Z mojego okienka. W Polsce przed wojną” (część druga)

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 155-179
Data publikacji online: 2009

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 195-199
Data publikacji online: 2009

Kronika naukowa

Kronika naukowa

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 183-192
Data publikacji online: 2009

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.