Kronika naukowa

Abstrakt
  • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych (Niepołomice, 6–8 października 2008 r.) – Janusz Smołucha
  • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Mare Inclitum. Oddziaływanie cywilizacji śródziemnomorskiej (Kraków, 28–29 listopada 2008 r.) – Łukasz Burkiewicz
  • Uroczystość wręczenia księgi poświęconej śp. prof. Janowi Pirożyńskiemu (Kraków, 28 stycznia 2009 r.) – Adam Perłakowski
  • Odznaczenie Profesor Danuty Quirini-Popławskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej – Łukasz Burkiewicz
  • Działalność Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii – Dariusz Zdziech
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.