Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Australia we współczesnym świecie. Między Azją, Ameryką i Europą

Dorota Rajca

Abstrakt

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Australia we współczesnym świecie. Między Azją, Ameryką i Europą (Kraków, 26–27 listopada 2010 roku)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.