Sprawozdanie z wyprawy naukowo-badawczej „Dziedzictwo starożytnych kultur Sycylii” (16–27 października 2012 roku)

Bartosz Kołoczek

Abstrakt

W dniach 16–27 października 2012 roku zrealizowano na terenie Włoch projekt badawczy organizowany przez Sekcję Historii Starożytnej KNHS UJ pt. „Dziedzictwo starożytnych kultur Sycylii”, którego celem było zbadanie pozostałości archeologicznych po starożytnych kulturach Elymów, Sykulów, Sykanów, Fenicjan, Greków i Rzymian oraz stwierdzenie ich roli w kształtowaniu się dalszych losów wyspy. W ramach wyjazdu odwiedzono następujące miejscowości: Trapani, Erice, Selinunt, Segesta, Palermo, Cefalu, Solunto, Agrigento, Katania, Taormina, Syrakuzy, Raguza, Gela, Megara Hyblaja oraz Piazza Armerina. Wszystkie z wymienionych miast przez wieki były areną ścierania się ludów starożytnych, co przyczyniło się do powstania specyficznej, odrębnej i niezwykle bogatej kultury sycylijskiej. To właśnie na Sycylii znajdują się najlepiej zachowane do dziś doryckie świątynie greckie, teatry czy miejsca pamięci nierozerwalnie związane z cywilizacją europejską, takie jak miejsce śmierci wybitnego uczonego Archimedesa czy jednego z największych i najbardziej wpływowych twórców teatru, jakim był niewątpliwie Ajschylos.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.