Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uzupełnienia do biografii Michała Dzierżanowskiego (ok. 1722–1809)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 313–320
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.019.1195

„Oto miasto nieustępujące w niczym Sodomie i Gomorze”. Obraz Paryża w korespondencji Denisa Fonwizina z 1778 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 321–332
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.020.1196

Zdeněk Hájek – czeski (morawski) historyk dziejów Polski

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 333–347
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.021.1197

Studenci zwyczajni i wolni słuchacze w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 349–361
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.022.1198

Europas liberale Chance in den Zeitbögen des 20. Jahrhunderts

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 363–377
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.023.1199

Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 379–386
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.024.1200

Międzynarodowy projekt badawczy o ewakuacjach we francusko-niemieckiej strefie przygranicznej

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 387–391
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.025.1313