Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obraz stosunków bizantyńsko-frankijskich w listach władców merowińskich do Justyniana I.  Część 1: „Posłowie”

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 1–14
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.001.2195

Urban identity and historical discourse in a frontier city. Case study: Braşov during the 16th and 17th centuries

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 15–35
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.002.2196

Czarna legenda Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 37–59
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.003.2197

Czesi w Galicji Wschodniej w XIX wieku: społeczeństwo, gospodarka, kultura 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 61–75
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.004.2198

The idea of the Ukrainian national unity in the community life of East Galicia in the XIXth century: conceptual analysis

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 77–91
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.005.2199

Działalność charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji stanisławowskiej w latach 1896-1946

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 93–100
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.006.2200

Uczeni przeciw „milczącej otchłani”. Współpraca Moniki M. Gardner i Romana Dyboskiego na rzecz sprawy polskiej w Wielkiej Brytanii 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 101–122
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.007.2201

Stefan Pachnowski jako działacz Związku Miast Polskich w latach 1927–1935

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 123–146
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.008.2202

Akcja dekrucyfikacyjna w 1958 roku w północno-wschodnich powiatach województwa krakowskiego w świetle dokumentów

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 147–163
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.009.2203

Nowości wydawnicze

Kathleen Walker-Meikle, Medieval Pets

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 165–170
Data publikacji online: 15 września 2014

Ludvík Kuba, Čtení o Polabských Slovanech, eds. Petr Kaleta, Jiří Žůrek

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 171–172
Data publikacji online: 15 września 2014

Kronika naukowa

Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe –  odniesienia, interpretacje, pamięć” 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 173–177
Data publikacji online: 15 września 2014

V Krakowskie Spotkania Starożytnicze 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 179–182
Data publikacji online: 15 września 2014

III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa „Wielka historia puka do naszych drzwi”. Wieś podkrakowska wobec polskich powstań narodowych XVIII-XIX wieku

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 183–185
Data publikacji online: 15 września 2014

Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 187–193
Data publikacji online: 15 września 2014

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.