Działalność charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji stanisławowskiej w latach 1896-1946

Iryna Stasiuk

Abstrakt

Charitable Activity of Religious Congregations in Stanislav Diocese in 1896-1946

The article presents charitable activity of female religious congregations at the territory of Stanislav diocese. A careful study of archival documentation and historiographical materials allowed the author to establish that in the years 1896–1946 nuns founded a considerable number of orphanages, nursing homes for the elderly and people with disabilities. All the necessary care was provided by the nuns themselves.

Słowa kluczowe: Cerkiew grekokatolicka, zakony żeńskie, klasztor, diecezja stanisławowska, działalność charytatywna
References

Державний архів Львівської області (ДАЛО)

ф. 2: Станиславское Воеводское управление г. Станислав,

ф. 358: Шептицький Андрей. Граф, митрополит галицький Греко-католицької церкви, Архиєпископ Львівський, Єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ 1865-1944

ф. Р-388: Уповноважений Ради в справах релігійних культівпри РМ СРСР по Івано-Франківській області, 1944-1989 рр

ф. Р-389: Уповноважений Ради в справах релігійних культів при РМ СРСР по Івано-Франківській області, 1944–1989 рр

ф. 684:Протоігуменат монастирів Чину св. Василія Великого, м. Львів 1772–1946 рр

Львівська Національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника, Відділ рукописів, Ю. Дацій, Матеріали у справі релігійного товариства ”Сестер-мироносиць” в Кристинополі („Згромадження Сестер Мироносиць”). 1911 -1918

Приватний архів Сестер Мироносиць, Правильник для приютів Згромадження: СС.Мироносиць

 

Wydawnictwa źródłowe

Шематизм всего клира греко-католицької єпархії Станиславівської на рік 1897, Станиславів 1897

Шематизм всего клира греко-католицької єпархії Станиславівської на рік 1898, Станиславів 1898

Шематизм всего клира греко-католицької єпархії Станиславівської на рік 1906, Станиславів, 1906

 

Opracowania

Вуянко М., Монастирі Івано-Франківська (Станиславова). Перша половина ХХ ст.,Івано-Франківськ1998

Комар І., Історичні аспекти розвитку чернецтва в контексті опікунсько-виховної діяльності у Галичині, ”Педагогіка і психологія професійної освіти”, (Чернівці)2005, nr3

Маслій О.(сестра Андрея), Згромадження сестер мироносиць: історичний нарис, Івано-Франківськ 2010

Могила К., Згромадження Сестер Милосердя святого Вікентія в період 1939–1963 років, Магістерська робота, Львів 2008

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.