Kathleen Walker-Meikle, Medieval Pets

Wiktor Szymborski

Abstrakt

Recenzja książki:

Kathleen Walker-Meikle, Medieval Pets, The Boydell Press, Woodbridge 2012, ss. 179

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.