Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe –  odniesienia, interpretacje, pamięć” 

Tomasz Kargol

Abstrakt

Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe –  odniesienia, interpretacje, pamięć” 

(Kraków-Małogoszcz 21-22 lutego 2013 roku)

Z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w dniach 21 i 22 lutego 2013 r. odbyła się w Krakowie i Małogoszczu konferencja naukowa „Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć”, zorganizowana przez Instytut Historii UJ, Polską Akademię Umiejętności, Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.