V Krakowskie Spotkania Starożytnicze 

Bartosz Kołoczek

Abstrakt

V Krakowskie Spotkania Starożytnicze (13-15 marca 2013 roku)

W dniach 1315 III 2013 r., na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się studencko – doktorancka konferencja naukowa pt. V Krakowskie Spotkania Starożytnicze Propaganda  w starożytności, zorganizowana przez Sekcję Historii Starożytnej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ przy współpracy Instytutu Historii UJ, Koła Naukowego Filologii Klasycznej UJ oraz Rady Kół Naukowych UJ. Opiekę naukową nad całym przedsięwzięciem sprawował Dyrektor Instytutu Historii UJ dr hab. Sławomir Sprawski, który też otworzył obrady, na których obecni byli również Prodziekan ds. Ogólnych prof. dr hab. Stanisław Sroka oraz Opiekun KNHS UJ dr hab. Zenon Piech prof. UJ.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.