III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa „Wielka historia puka do naszych drzwi”. Wieś podkrakowska wobec polskich powstań narodowych XVIII-XIX wieku

Tomasz Kargol

Abstrakt

III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa „Wielka historia puka do naszych drzwi”. Wieś podkrakowska wobec polskich powstań narodowych XVIII-XIX wieku (Baranówka 24 maja 2013 roku)

Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przy współudziale Instytutu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowało konferencję naukową poświęconą tematyce podkrakowskich wsi w dobie polskich powstań narodowych od konfederacji barskiej po powstanie styczniowe.

Honorowy patronat na przedsięwzięciem objął Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.  

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.