Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim

Roman Baron,

Roman Madecki

Abstrakt

Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim (Kongres Polonoznawczy w Pradze, 11-12 września 2013 roku)

W dniach 11–12 września 2013 r. odbył się w Pradze kongres polonoznawczy pod wyżej wymienionym tytułem Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim Česká polonistická studia v evropském kontextu. Organizatorami były przede wszystkim następujące instytucje: Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dodajmy od razu, iż międzynarodowa konferencja łączyła się ściśle z przebiegiem VIII Zjazdu Klubu Absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego. Nie można również pominąć faktu, iż właśnie w roku akademickim 2013/2014 mija 90 rocznica założenia czeskiej polonistyki uniwersyteckiej. W Uniwersytecie Karola w Pradze zorganizowano wtedy samodzielną Katedrę Języka i Literatury Polskiej, którą objął wybitny znawca literatury polskiej Marian Szyjkowski, w Uniwersytecie Masaryka w Brnie otwarto zaś lektorat języka polskiego, prowadzony przez slawistę i polonofila Maximiliána Kolaję. A zatem sympozjum miało tę rocznicę nie tylko przypomnieć, lecz także w odpowiedni sposób uczcić. Pomysłodawcy postawili sobie znacznie dalej sięgające cele naukowe, a mianowicie podjęcie próby szczegółowej oceny aktualnego stanu czeskich badań nad Polską w dziedzinie filologii, historii oraz politologii, i to w możliwie szerokiej międzynarodowej perspektywie porównawczej. 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.