Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obraz stosunków bizantyńsko-frankijskich w listach władców merowińskich do Justyniana I.  Część 1: „Posłowie”

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 1–14
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.001.2195

Urban identity and historical discourse in a frontier city. Case study: Braşov during the 16th and 17th centuries

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 15–35
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.002.2196

Czarna legenda Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 37–59
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.003.2197

Czesi w Galicji Wschodniej w XIX wieku: społeczeństwo, gospodarka, kultura 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 61–75
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.004.2198

The idea of the Ukrainian national unity in the community life of East Galicia in the XIXth century: conceptual analysis

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 77–91
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.005.2199

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.