Prace Historyczne,2014, Numer 141 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2014
Redaktor naczelny : Artur Patek
Redaktorzy zeszytu : Artur Patek, Jarema Słowiak
Recenzent zeszytu: Krzysztof Ślusarek
Redakcja: Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović(Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obraz stosunków bizantyńsko-frankijskich w listach władców merowińskich do justyniana i. Część 2: „tytulatura”

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 599–617
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.028.2756

Drugi Salomon i „mądry król”. „Teologia władzy” i praktyka władania cesarza Karola IV (zm. 1378)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 619–639
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.029.2757

Udział wojska Hetmanatu Lewobrzeżnego w polskiej wojnie sukcesyjnej w latach 1733–1735

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 641–656
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.030.2758

Zaraza we wsi Kuczy w 1762 roku jako przykład postępowania wobec morowego powietrza na wsi w epoce nowożytnej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 657–674
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.031.2759

„I litość bierze patrzeć na te turystki…” – ubiory sportowe i rekreacyjne w Galicji jako zjawisko odzwierciedlające przemiany mentalności

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 675–692
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.032.2760

Bilety kolejowe jako przedmiot sporu polsko-ukraińskiego w Galicji, 1908–1910 – aspekt językowy

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 693–700
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.033.2761

Z dziejów krakowskiego marginesu społecznego: pijaństwo, awanturnictwo i wandalizm w Krakowie 1918–1939

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 701–718
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.034.2762

Urząd Bezpieczeństwa i Ludowe Wojsko Polskie wobec podziemia niepodległościowego na terenie powiatu przeworskiego w latach 1944–1947

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 719–742
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.035.2763

Bilans Arabskiej Wiosny w Bahrajnie

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 743–755
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.036.2764

Nowości wydawnicze

Jarosław Nikodem, Witold Wielki Książę Litewski (1354 lub 1355–27 października 1430), Avalon, Kraków 2013, ss. 512

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 787–793
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przekład Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 303

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 795–799
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

Kronika naukowa

Międzynarodowa konferencja „Nowożytny człowiek: przestrzeń, władza, prawo w XVI–XVIII wieku” (Kijów, 12–13 września 2013 roku)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 757–762
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Itinera Clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych” (Kraków, 23–25 października 2013 roku)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 763–766
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

Sprawozdanie z IV starożytniczej wyprawy naukowej do Włoch pt. „Starożytne lacjum i jego mieszkańcy” (20 października –1 listopada 2013 roku)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 767–776
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Colloquia Russica „Rurykowicze w świecie powiązań dynastycznych: polityka, obyczajowość, kultura, religia (x–xvi wiek)”, Mogilno, 14–16 listopada 2013 roku

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 777–780
Data publikacji online: 14 stycznia 2015

Sprawozdanie z sesji naukowej „Klejnot w Koronie”, zorganizowanej z okazji 650. Rocznicy konsekracji królewskiej katedry na Wawelu (Kraków, 27–28 marca 2014 roku)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 781–785
Data publikacji online: 14 stycznia 2015