Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Itinera Clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych” (Kraków, 23–25 października 2013 roku)

Łukasz Burkiewicz,

Anna Seruga

Abstrakt

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Itinera Clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych” (Kraków, 23–25 października 2013 roku)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.