Sprawozdanie z IV starożytniczej wyprawy naukowej do Włoch pt. „Starożytne lacjum i jego mieszkańcy” (20 października –1 listopada 2013 roku)

Bartosz Jan Kołoczek

Abstrakt

Sprawozdanie z iv starożytniczej wyprawy naukowej do Włoch pt. „Starożytne lacjum i jego mieszkańcy” (20 października –1 listopada 2013 roku)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.