Jarosław Nikodem, Witold Wielki Książę Litewski (1354 lub 1355–27 października 1430), Avalon, Kraków 2013, ss. 512

Marcin Grala

Abstrakt

Recenzja książki: Jarosław Nikodem, Witold Wielki Książę Litewski (1354 lub 1355–27 października 1430), Avalon, Kraków 2013, ss. 512

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.