Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przekład Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 303

Piotr Mikietyński

Abstrakt

Recenzja książki: Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przekład Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 303

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.