Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wódz w opresji, czyli Ramzes II pod Kadesz

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 801–808
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.037.2935

Drabiny jako urządzenia oblężnicze w kontekście starożytnej techniki walki i morale żołnierzy

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 809–818
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.038.2936

Psychologiczne motywacje żołnierskiej brawury w świetle badań nad antyczną inwektywą

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 819–827
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.039.2937

Jednostka na polu bitwy w źródłach późnoantycznych – wybrane przykłady

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 829–840
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.040.2938

Oddziaływania psychologiczne i dyscyplinujące w armiach późnego antyku

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 841–852
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.041.2939

Strach – elementy słowiańskiej „wojny psychologicznej” w świetle Strategikonu

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 853–861
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.042.2940

Trwoga na polu bitwy – wybrane aspekty dziewiętnastowiecznych dyskusji o żołnierskim strachu

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 863–870
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.043.2941

Problem dezercji w polityce władz Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861–1865)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 871–883
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.044.2942

Słów kilka o morale i dyscyplinie w komandach w czasie wojny burskiej, październik 1899–maj 1902

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 885–894
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.045.2943

Krótki rys historii psychiatrii wojennej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 895–909
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.046.2944

Czy czas zawsze leczy rany? Objawy, konsekwencje i odległe następstwa stresu pourazowego

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 911–924
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.047.2945

Stres bojowy w kontekście działań kontrrebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 925–934
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.048.2946

Jak żołnierz walczy ze stresem bojowym w strefie działań wojennych

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), s. 935–943
Data publikacji online: 10 marca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.049.2947

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.