Jak żołnierz walczy ze stresem bojowym w strefie działań wojennych

Waldemar Kwiatkowski

Abstrakt

How a soldier counteracts combat stress in the war zone

Relying on his own experience, the author presents various elements and factors which exert an influence on the activity of a soldier in the course of a foreign mission. He tries to answer the question whether it is possible to fight with stress which accompanies one during the entire period of one’s stay on a mission. He also draws attention to a wide spectrum of stress causing factors and the  possibilities of opposing them by an individual soldier.
 

Słowa kluczowe: stres, misja bojowa, Afganistan, Irak, stres bojowy, pomoc psychologiczna
References

Baranowska A., Życie codzienne żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju [w:] Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red. M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Toruń 2010, s. 293–305.

Doktór K., Modernizacja armii a etos żołnierza [w:] Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red. M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Toruń 2010, s. 42–50.

Dowództwo Wojsk Lądowych, Działania psychologiczne z żołnierzami uczestniczącymi w sytuacjach kryzysowych – materiał pomocniczy do szkolenia żołnierzy przygotowywanych do służby w rejonach konfliktów zbrojnych i misjach pokojowych, Warszawa 2004.

Dziedzic J., Misje wojskowe a zawód żołnierza – motywy i konsekwencje udziału [w:] Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red. M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic,

M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Toruń 2010, s. 279–292.

Figley Ch.R., Nash W.P., Stres bojowy, teorie, badania, profilaktyka I terapia, Warszawa 2010.

Huzarski M., Współczesne zagrożenia militarne w kontekście przygotowań kadr oficerskich [w:] Humanistyczne kompetencje oficerów wobec wyzwań współczesności, red. J. Wajs, Warszawa 2005, s. 213–221.

Kołodziejczyk A.A., Żołnierz – wojownik czy peacemaker? [w:] Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red. M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Toruń 2010, s. 51–62.

Lemanowicz P., Daroszewska T., Vademecum stresu i pomocy psychologicznej w misjach wojskowych, Warszawa 2004.

Madejski M., Szaluga W., Podstawowe umiejętności psychologiczne we współdziałaniu i dowodzeniu w sytuacjach kryzysowych [w:] Psychologiczne przygotowanie żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju, Warszawa 2006, s. 49.

McFarlan A.C., Związek miedzy osobowością a zespołem stresu pourazowego [w:] Osobowość a ekstremalny stres, red. J. Strelau, Gdańsk 2004, s. 5–6.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Patoka J., Psychologiczne zachowania żołnierzy [w:] Psychologiczne przygotowanie żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju, Warszawa 2006, s. 34.

Podstawy interwencji kryzysowej w jednostce wojskowej, Warszawa 2008.

Patoka J., Wybrane elementy osłony psychologicznej żołnierzy i ich rodzin [w:] Psychologiczne przygotowanie żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2006, s. 23–28.

Potracki F., Wybrane elementy psychologii pola walki [w:] Działania psychologiczne z żołnierzami uczestniczącymi w sytuacjach kryzysowych – materiał pomocniczy do szkolenia żołnierzy przygotowywanych do służby w rejonach konfliktów zbrojnych i misjach pokojowych, Warszawa 2004, s. 15.

Różycka E., Rodzina i najbliżsi. Działania na rzecz minimalizowania problemów związanych z rozłąką [w:] Działania psychologiczne z żołnierzami uczestniczącymi w sytuacjach kryzysowych – materiał pomocniczy do szkolenia żołnierzy przygotowywanych do służby w rejonach konfliktów zbrojnych i misjach pokojowych, Warszawa 2004, s. 38–39.

Rusek H., Przygotowanie kadry oficerskiej do kształtowania zdyscyplinowanych postaw żołnierzy [w:] Humanistyczne kompetencje oficerów wobec wyzwań współczesności, red. J. Wajs, Warszawa 2005, s. 72–75.

Stres traumatyczny w operacjach wojskowych poza granicami państwa – zasady postępowania zapobiegawczego – kompendium polowe, Warszawa 2006.

Tomaszewska I., Stres służby wojskowej – wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

Wojskowy Instytut Medyczny, Stres traumatyczny w operacjach wojskowych poza granicami państwa – zasady postępowania zapobiegawczego – kompendium polowe, Warszawa 2006.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.