Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przyczynek do „hoplickiego piekła”. Słońce w helleńskiej narracji wojennej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 1–11
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.3497

Builder of the Cities. Dionysius and Sicels

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 13–24
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.002.3498

Wizerunek papieża Wigiliusza w brewiarium Liberatusa z Kartaginy i kronice Wiktora z Tonnunny

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 25–43
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.003.3499

Kupiec, pielgrzym, pustelnik – Godryk z Finchale i jego niezwykła droga do świętości

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 45–60
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.004.3500

Sądownictwo cechów krakowskich w średniowieczu w świetle ksiąg cechowych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 61–77
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.005.3501

Cech malarzy krakowskich w świetle statutu z 1490 roku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 79–98
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.006.3502

Adama Mickiewicza gotowość służenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 99–112
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.007.3503

Polskie życie narodowe w kraju w latach 1857–1861 w ocenie „Wiadomości Polskich” (część I)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 113–134
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.008.3504

Delegatura polskiej misji repatriacyjnej w Pilznie. Udział w nielegalnych przerzutach Polaków oraz ucieczka pracowników na zachód w 1945 roku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 135–148
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.009.3505

Unieważnić „stalinowski rozbiór” Uniwersytetu Jagiellońskiego – walka o powrót  oderwanych wydziałów w latach 1956–1957

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 149–165
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.010.3506

Nowości wydawnicze

Jesus Palacios, Stanley G. Payne, Franco. A Personal and Political Biography

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 167-170
Data publikacji online: 5 czerwca 2015

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 171-173
Data publikacji online: 5 czerwca 2015

Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 175-180
Data publikacji online: 5 czerwca 2015

Kronika naukowa

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.