Jesus Palacios, Stanley G. Payne, Franco. A Personal and Political Biography

Marcin Mleczak

Abstrakt

Recenzja ksiązki:

Jesus Palacios, Stanley G. Payne, Franco. A Personal and Political Biography, The University of Wisconsin Press, Madison, WI, 2014, ss. 617+XII

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.