Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291

Wojciech Mruk

Abstrakt

Recenzja książki:

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291, Crusade Texts in Translation, vol. 23, Farnham, Ashgate 2012, ss. 463

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.