Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914)

Tomasz Pudłocki

Abstrakt

Recenzja książki:

Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914), Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2012, ss. 434

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.