Prace Historyczne,2015, Numer 142 (2), Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i współczesność

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2015
Redaktor zeszytu: Maria Stinia
Recenzenci zeszytu : Barbara Kubis, Jacek Piotrowski

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wpływ Procesu Bolońskiego na sposób kształcenia nauczycieli

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 189–202
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.011.3507

Slovak Models of History Teaching since 1993

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 203–218
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.012.3508

Civics and Civic Education in the Slovak Republic – its Traditions and Current Situation and Model in Relation to History Teaching

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 219–242
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.013.3509

Tradycje szkolnictwa gimnazjalnego na ziemiach polskich

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 243–255
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.014.3510

Miejsce nauczania historii w polskim systemie edukacyjnym XX wieku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 257–279
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.015.3511

Cele kształcenia historycznego i ich adekwatność wobec wyzwań współczesności

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 281–291
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.016.3512

Spójność i komplementarność treści nauczania historii na trzecim i czwartym etapie kształcenia. Teoria i praktyka szkolna

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 293–307
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.017.3513

Edukacja regionalna wobec wyzwań przyszłości. Modernizacja treści w świetle najnowszych podstaw programowych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 309–328
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.018.3514

Refleksje nad merytoryczną zawartością podręczników szkolnych do historii nowożytnej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 329–337
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.019.3515

Środki dydaktyczne a kształtowanie umiejętności w edukacji historycznej na poziomie gimnazjalnym

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 339–346
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.020.3516

Ocena skuteczności działań edukacyjnych w świetle praktyki szkolnej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 347–358
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.021.3517

Efekty kształcenia historycznego i obywatelskiego w świetle egzaminów zewnętrznych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 359–371
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.022.3518

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.