Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Imperium sine fine”? Lacjum, Italia i granice rzymskiej ekspansji w okresie Republiki. Kilka uwag

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 373–385
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.023.3894

„Az’ ne dovolen’ blogoslovit ego” – problem zaangażowania Aleksego w sprawy obsady tronu metropolitalnego na Rusi

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 387–402
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.024.3895

«La Corse mystérieuse» et le pays houtsoul «Atlantide slave.» Entre le réel et l’imaginaire

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 403–426
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.025.3896

Polskie życie narodowe w kraju w latach 1857–1861 w ocenie „Wiadomości Polskich” (część 2)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 427–444
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.026.3897

Twierdza Kraków i jej załoga w wojnie 1866 roku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 445–458
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.027.3898

Irredentystyczne vademecum. O Zygmunta Miłkowskiego Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 459–477
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.028.3899

Rozwój transportu w Galicji na przykładzie województwa stanisławowskiego w latach 1921–1939

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 479-493
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.029.3900

Wysiedlenie ludności niemieckiej i walka z przejawami niemczyzny w Bielsku i powiecie bielskim po zakończeniu II wojny światowej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 495–512
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.030.3901

Z dziejów Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 513–522
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.031.3902

Obywatelski Klub Parlamentarny wobec sytuacji na Litwie w latach 1989–1991 w świetle dokumentów Archiwum Senatu i Biblioteki Sejmowej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 523–539
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.032.3903

Jessica M. Chapman, Cauldron of Resistance. Ngo Dinh Diem, The United States, and 1950s Southern Resistance

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 523–539
Data publikacji online: 19 października 2015

Piotr Kropka, Rudzica. Dzieje wioski i parafii od założenia do czasów współczesnych, Towarzystwo Miłośników Rudzicy

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 547-550
Data publikacji online: 19 października 2015

Międzynarodowa konferencja naukowa „Morze wokół nas… «bo takie jest rozległe i straszne»” (Gdańsk, 22–23 maja 2014)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 551-556
Data publikacji online: 19 października 2015

Międzynarodowa konferencja „Exemplis discimus: w 80 rocznicę urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego” (Lublin, 24 listopada 2014)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 557-559
Data publikacji online: 19 października 2015